Preloader

Spokesman
Skapa din unika position på marknaden

Koncept för att hjälpa företag att ta en position på marknaden och skapa tillväxt med sk growth teams.

Konceptet kring Spokesman

Äger och driver hemsidor som bygger varumärke genom att hjälpa kunder med sina problem. Denna erfarenhet hjälper jag även andra företag att göra samma sak som jag själv gjort på inte minst på Husgrunder.com

Genom att föra samman kompetenser från många delar av verksamheten och gå mot samma mål med små mätbara steg så kan man över tid åstadkomma extremt stora förbättringar. En tegelsten i taget.

Growth teams

Ett growth team är ett crossfunktionellt team som anvarar för att skapa tillväxt, oftast online, inom ett utpekat fokusområde. Jag driver idag operativt ett antal growth teams. Jag kommer inte att ha tid med operativt driva fler men jobbar gärna strategiskt utifrån mina erfarenheter.

Marknadsföring

Den digitala marknadsföringen och webbutvecklingen är centrala delar i spokesman konceptet. Jag hjälper företag att lyckas med sin digitala marknadsföring, ofta genom att hjälpa företag att hitta duktiga byråer och eller enmansföretagare. Jag har ett förflutet tillsammans med Digital Dominance AB som jag varit med och grundat och fortfarande jobbar tätt ihop med.

IT utveckling

Webb och IT utveckling är centralt för mig. Detta för att bygga system stöd för att få mätbarheten som behövs gentemot affären och kunden. Utan att mäta är vi blinda och ju djupare data vi kan få kring användning av produkter och tjänster desto bättre kan våra produkter och tjänster bli. Metodiken bygger på små tydliga mätbara leveranser / iterationer och prioriteras ihop med verksamheten. IT utvecklingen måste vara kostnadseffektiv vilket har gjort att jag och mina partners tvingats ut ur Sverige och leta IT partners. Det har tagit extremt mycket kraft men nu har jag flera growth teams igång som rullar där IT utvecklingen sköts på ett kostnadseffektivt sätt med ledningen i Sverige och utvecklingen i Indien.

Verksamhet

En mycket mycket djup verksamhetskompetens är enligt mig ett krav för att lyckas bli spokesman för ett givet ämne. Inom bygg har jag exempelvis byggt upp ett stort nätverk med leverantörer och ledande entreprenörer inom sina områden. Denna djupa kompetens är jätteviktig, oavsett vilket område du verkar inom.