Om Spokesman

Spokesman drivs idag av Mikael Asp-Tjällden. Företaget köper, äger och driver ett antal hemsidor och verksamheter.

Genom att investera i hemsidorna, bland annat med en egenframtagen metodik ökas intäkterna på ett sätt som gynnar besökarna. Målet är att skapa passiva inkomster.
Fokus har sen starten legat på områden som stöttar de affärsområden som familjeföretaget Tjällden AB haft genom åren.

Affärsområden och stora intressen

Skapa passiva intäkter

Mitt mål är att ihop med partners skapa så passiva intäkter som möjligt. Det förenar mina stora intressen entreprenörskap/ investeringar med framförallt mitt familjeföretag. Jag letar aktivt efter nya verksamheter att förvärva.

Mitt koncept: "Help marketing"

Detta är en process för att hjälpa besökare på hemsidor att få svar på komplexa frågor som ger stort kundvärde både för besökaren men också eventuella partners och företag. Jag har lagt mest tid på att stötta verksamheter som är närbesläktade med Tjällden AB.

Process automation

Jag jobbar hela tiden med att automatisera och förbättra affärsprocesser i de verksamheter jag ger mig in i. Process automation innebär att kontinuerligt ta små hanterbara steg för att driva olika affärsprocesser framåt. Det kan röra processer inom sälj, konstruktion, lager och logistik. Målet är att kontinuerligt minskande tidsåtgång få ut mer och mer nytta för verksamheten och dess kunder. Ofta genomförs detta genom att lägga så lite tid som möjligt på de process steg som inte adderar direkt värde för verksamheten men som tar mycket tid. Detta genomförs genom omfattande investeringar i IT utveckling och utveckling av olika webb baserade lösningar.

IT & Webb Utveckling

Under min tid med Digital Dominance byggde jag upp ett team av utvecklare och testare.
Jag driver idag vidare detta team i samverkan med Digital Dominance. Teamet bygger, vidareutvecklar och driver olika websiter operativt. Ihop med utvecklarna kan vi supporta spokesmans egna men även andra företags affärsprocesser.

Digitala tillgångar

Jag investerar tungt i digitala tillgångar. Målet är att investera i framförallt hemsidor som utvecklas med hjälp av min ”help marketing” process. Detta för att slutändan skapa inkomster åt företaget och dess kunder, gärna passiva intäkter om möjligt. Andelen passiva intäkter ökar år för år.
Jag kontaktar ibland företag för att samarbeta ifall det sammanfaller med mina intressen. Mycket sällan tar jag in kunder för att bara arbeta på timme. Tror på mycket nära relationer som gör att man kan jobba ihop under många år mot tydliga strategiska mål.

Investeringar

Jag har ett oproportionerligt stort intresse för att investera på börsen. Det har jag alltid haft. Jag lägger alldeles för mycket tid på detta eftersom jag tycker det är så roligt.
Detta är ett utpekat strategiskt område att hitta samarbetspartner under kommande åren. Är du också intresserad av investeringar tveka inte att kontakta mig.

Entreprenörskap

Jag är generellt extremt intresserad av entreprenörskap i sig. Allt som rör detta kommer jag någon gång att landa i att jobba med i någon form. Just nu går min tid åt till att jobba operativt. När det finns tid över i framtiden kommer jag jobba med entreprenörskapet i sig i någon form. Hur vet jag inte idag annat än att jag lär mig varje dag genom att vara egen entreprenör.

Jag köper, utvecklar och driver digitala tillgångar

Oftast är det hemsidor som ska hjälpa till att bli "spokesman of the industry" för varje utpekat område

Hemsidor jag äger/deläger

Spokesman AB driver olika hemsidor som ska öka awareness om olika företag och dess produkter samt skapa passiva intäkter. Hemsidor drivs med en metodik jag utvecklat och går under benämningen "help marketing".

Urval av mina partners

Jag jobbar mycket långsiktigt med mina partners. Vill du bli en partner - tveka inte att kontakta mig

Företag jag har speciellt intresse i

Tjällden AB är min familjs företag. Företaget tillverkar kompletta byggsystem för pooler och grunder. Jag kan kombinera passiva intäktsströmmar från hemsidorna samtidigt som dessa stödjer Tjällden AB's verksamhet.

Jag lägger det mesta av min tid på att hjälpa Tjällden AB att uppnå sina mål.

Jag är medgrundare av företaget Digital Dominance. Företaget är idag avyttrat men jag jobbar fortfarande nära företaget. Jag jobbar idag INTE med ren digital marknadsföring. Jag rekommenderar varmt Digital Dominance för digital marknadsföring.

Kom i kontakt med mig!

Behöver du hjälp eller har du frågor till mig. Tveka inte att kontakta mig så kommer jag eller någon av mina medarbetare kontakta dig.