Help marketing

Ett personligt sätt att marknadsföra sig genom att hjälpa kunderna och på så sätt bli ”spokesman” för den niche som företaget verkar inom.

Help marketing conceptet - ingående delar

Personligt bemötande

Min erfarenhet är att framgången med mitt koncept bygger på att besökare älskar personligt bemötande. Därför visar jag upp mig som avsändare. Jag har i övrigt inget behov av att synas. Jag gör det för att besökarna gillar det.

Naturlig sökmotoroptimering

Frågor ger input till naturlig sökmotoroptimering. Om en besökare ställer en fråga så betyder det oftast att andra ha samma frågeställning. Genom att svara på frågor på ett strukturerat sätt på hemsidan gör man så att begreppen besökarna använder i sökfraser syns på ett naturligt sätt. Man behöver inte lägga så mycket tid på att förstå SEO. Det kommer naturligt och organiskt.

Wordpress

Min metodik är djupt införlivad i de Wordpress teman jag utvecklat fram ihop med mina utvecklare. Hur frågor publiceras, hur de läggs upp på hemsida osv har stor betydelse för hur framgångsrik sökmotoroptimeringen blir.

Leadsgenerering

Sökmotoroptimeringens resultat har för min del varit leadsgenerering. Men det kan även vara försäljning för en ehandlare.

Problemlösning vs produktutveckling

Produktutveckling är ett stort intresse jag har. Frågor från kunder ger uppslag på problem kunder har. Genom att lösa dessa problem kan man få uppslag till företagets produktutveckling.

Jag köper, utvecklar och driver digitala tillgångar

Oftast är det hemsidor som ska hjälpa till att bli spokesman of the industry

Kom i kontakt med mig!

Behöver du hjälp eller har du frågor till mig. Tveka inte att kontakta mig så kommer jag eller någon av mina medarbetare kontakta dig.