Help marketing

Ett personligt sätt att marknadsföra sig genom att hjälpa kunderna och på så sätt bli ”spokesman” för den niche som företaget verkar inom.

Business Areas

Mitt koncept: "Help marketing"

Detta är en process för att hjälpa besökare på hemsidor att få svar på komplexa frågor som ger stort kundvärde både för besökaren men också eventuella partners och företag. Jag har lagt mest tid på att stötta verksamheter som är närbesläktade med Tjällden AB.

Process automation

Jag jobbar hela tiden med att automatisera och förbättra affärsprocesser i de verksamheter jag ger mig in i. Process automation innebär att kontinuerligt ta små hanterbara steg för att driva olika affärsprocesser framåt. Det kan röra processer inom sälj, konstruktion, lager och logistik. Målet är att kontinuerligt minskande tidsåtgång få ut mer och mer nytta för verksamheten och dess kunder. Ofta genomförs detta genom att lägga så lite tid som möjligt på de process steg som inte adderar direkt värde för verksamheten men som tar mycket tid. Detta genomförs genom omfattande investeringar i IT utveckling och utveckling av olika webb baserade lösningar.

IT & Webb Utveckling

Under min tid med Digital Dominance byggde jag upp ett team av utvecklare och testare.
Jag driver idag vidare detta team i samverkan med Digital Dominance. Teamet bygger, vidareutvecklar och driver olika websiter operativt. Ihop med utvecklarna kan vi supporta spokesmans egna men även andra företags affärsprocesser.

Digitala tillgångar

Jag investerar tungt i digitala tillgångar. Målet är att investera i framförallt hemsidor som utvecklas med hjälp av min ”help marketing” process. Detta för att slutändan skapa inkomster åt företaget och dess kunder, gärna passiva intäkter om möjligt. Andelen passiva intäkter ökar år för år.

Jag köper, utvecklar och driver digitala tillgångar

Oftast är det hemsidor som ska hjälpa till att bli spokesman of the industry

Kom i kontakt med mig!

Behöver du hjälp eller har du frågor till mig. Tveka inte att kontakta mig så kommer jag eller någon av mina medarbetare kontakta dig.