Aspire Global trading notes

Vad gör Aspire Global

Aspire är en plattformsleverantör i betting sektorn. Man har tidigare verkat både inom B2B och B2C. Numera, efter Q3 2021 så är man en renodlad B2B leverantör. Detta är bra eftersom det är högre marginal på denna verksamhet. Man växer mycket fort organiskt och förvärvar dessutom.
Nästa rapportdatum: 2022-02-17
Skuldsituation: Företaget har en nettokassa. Pga försäljningen av B2C operatör så är kassan extra stor.

Analys för helåret 2022

Uppskattad vinst per aktie: 6 – 7 SEK

Summering av analys inför Q4

För att räkna på Aspire behöver man lyfta bort B2C delen. Då behöver man räkna bort B2C delen som har en lägre marginal.
Helårsmarginal B2B: 19%
Uppskattad omsättning 2021: 1 665 MSEK
Uppskattad EBITDA: 311 MSEK
Uppskattad EBIT: 233 MSEK
Uppskattad Vinst/aktie: 5 MSEK
Företaget har en väl tilltagen kassa som behöver vägas in i värderingen. Just nu med cirka 20 kr/ aktie

Summering från 2021 Q3 rapporten

:
Länk till Q3 rapporten!
Länk till webcasten

Vinst per aktie Q3 2021: 0,13 EUR (62% upp från 0,08 EUR)
Omsättning/vinst Q3 2021: 46% upp – vinsten gått upp ännu mer – över 60%.

Vilka områden går bra

  • Man satsar hårt på reglerade marknader och växer imponerande organiskt (cirka 30%) och cirka 40 % inklusive förvärv.
  • Norden går bra – 35% upp.
  • UK och Irland går som tåget – 150 % upp.
  • Övriga världen – 207 % upp. Länder man satsar hårt på är USA och Brasilien

Områden som går mindre bra

  • Rest of europe: Tyskland går sämre pga reglering

Stora händelser under Q3 perioden: Avyttring av B2C verksamheten.

Mer läsning
Aspire hos Avanza
Aspire global investor relations
Affärsvärlden
Redeye om Aspire global

Nyheter

Nyheter från Aspire Global