Careium trading notes

Vad gör Careium

Careium är ett företag med demografin i ryggen. Man verkar inom larm inom omsorgen. Verksamheten är en “abonnemangsverksamhet” vilket jag gillar skarpt.
Nästa rapportdatum: Careium släpper sin Q4 rapport 2022-02-17
Skuld/kassa:
200 miljoner i skuld. Motsvarande

Analys för helåret 2022

Uppskattad vinst per aktie: X SEK

Summering av analys inför Q4

Lorem ipsum

Helårsmarginal B2B: X %
Uppskattad omsättning 2022: X MSEK
Uppskattad EBITDA: X MSEK
Uppskattad EBITDA %: X MSEK
Uppskattad EBIT: X MSEK
Uppskattad EBIT %: X MSEK

Uppskattad Vinst/aktie: 5 MSEK
Lorem ipsum

Summering från 2021 Q3 rapporten

:
Länk till förra rapporten!
Careium webcast
Doro webcast 2

Vinst per aktie Q3 2021: 0,13 EUR (62% upp från 0,08 EUR)
Omsättning/vinst Q3 2021: 46% upp – vinsten gått upp ännu mer – över 60%.

Vilka områden går bra

  • Lorem ipsum

Områden som går mindre bra

  • Lorem ipsum

Stora händelser under Q3 perioden:Lorem ipsum

Mer läsning
Careium hos Avanza
Careium investor relations

Nyheter

Nyheter från Careium